ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ :
=Aπολαύστε το βουνό και το μοναδικό φυσικό περιβάλλον.
=Περπατάτε προσεχτικά και με δική σας ευθύνη.
=Μην ανάβετε φωτιές.
=Μην ρυπαίνετε.
=Σεβαστείτε το έργο και την προσπάθεια των εθελοντών.